Ponuka osív ...

Ponukový list osív - oziminy 2013

 

PŠENICA OZIMNÁ ALTIGO, ANTONIUS, BERTOLD, CAPO, FORHAND, JOSEF, LUKULLUS, SULTÁN, VIOLA

RAŽ OZIMNÁ DANKOWSKIE DIAMENT

TRITIKALE BENETTO, PLETOMAX

JAČMEŇ OZ. BARCELONA, JUP, MALWINTA

Osivá sú morené nasledovnými prípravkami :                              

 • SCENIC 080 FS  ( dávka 1,0 l / t )
 • RAXIL 060 FS ( dávka 0,5 l / t )
 • CELEST EXTRA 050 FS ( dávka 2,0 l / t )      

Balenie osív je možné dohodnúť individuálne ( vrecia, big – bag).

 

PŠENICA OZIMNÁ

 

A L T I G O ( C1 )

 
Rok registrácie : 2011 7 - hodnotenie pekárskej akosti 
Majiteľ odrody: zast.Limagrain Cent. Eur.Cer.,Praha, CZ
 
Prednosti :   Odporučenie :
 • veľmi skorá osinatá potravinárska odroda
 • vysoká a stabilná pekárenská akosť
 • veľmi dobrá mrazuvzdornosť
 • dobrá odolnosť voči klasovým chorobám
 • veľké zrno s vysokou HTZ
 • vhodná pre pestovanie vo všetkých VO
 • odporúčaný výsev je 3,5 – 4,2 mil. klíč. zŕn na ha
 • vysoká odolnosť voči poliehaniu

A N T O N I U S ( C1, C2)

 
Rok registrácie : 2005 8 - hodnotenie pekárskej akosti 
Majiteľ odrody: zast. Saatbau Linz Slovensko, Trnava
 
Prednosti :   Odporučenie :
 • vysoko kvalitná osinatá potravinárska odroda
 • dosahuje vysoké úrody
 • zrno má vysoký obsah bielkovín
 • lepok má vysokú kvalitu, hlavne ťažnosť
 • vhodná pre pestovanie vo všetkých VO
 • odporúčaný výsev je 330 – 420 zŕn na m2, to znamená cca 180kg/ha
 • pri intenzívnom pestovaní sa doporučuje použitie morforegulátorov
 • odroda vhodná na neskoršie sejby


B E R T O L D   ( C1 )

 
Rok registrácie : 2010
8,3 - hodnotenie pekárskej akosti
Majiteľ odrody : Hordeum s.r.o., Sládkovičovo
   
Prednosti :   Odporučenie :
 • stredne skorá odroda, stredného vzrastu
 • má stabilnú potravinársku kvalitu
 • dobrá odnožovacia schopnosť
 • znáša suchšie podmienky
 • odroda nie je citlivá na predplodiny
 • odporúčaný výsev je 4,2-4,5 mil. klíč. zŕn na ha
 • je vhodná pre pestovanie do KVO a RVO

F O R HA N D ( C1 )

 
Rok registrácie : 2011 8-9 - hodnotenie pekárskej akosti 
Majiteľ odrody : RAGT Czech s.r.o., Branišovice, CZ
   
Prednosti :   Odporučenie :
 • kvalitná potravinárska pšenica
 • skorá až poloskorá odroda
 • veľmi rýchly počiatočný jarný rast
 • veľmi plastická a dobre odnoživá odroda na dlhšom steble (115 cm)
 • výborná mrazuvzdornosť
 • veľmi dobre zvláda prísušok počas vegetácie
 • optimálna doba sejby v agrotechnickom termíne pre dannú oblasť
 • odporúčaný výsevok 3,5 -4,5 mil. klíč. zŕn na ha
 • vhodná na pestovanie vo všetkých pestovateľských oblastí v intenzívnejších podmienkach

C A P O ( C1, C2 )

 
Rok registrácie : 9 – hodnotenie pekárskej akosti 
Majiteľ odrody: Probstdorfer Saatzucht G.m.b.h
   
Prednosti :   Odporučenie :
 • vynikajúca pekárenská kvalita
 • osinatá, bieloklasá odroda s dlhým steblom
 • veľmi dobrá zimuvzdornosť
 • vysoká hustota rastlín na m2, výborná odnoživosť
 • intenzívny jarný štart
 • vhodná do suchých, chudobných podmienok
 • termín výsevu sa odporúča od 5.10. do 15.11. 
 • hustota výsevu 180 – 200 kg/ha

J O S E F ( C1, C2 )

 
Rok registrácie : 9 – hodnotenie pekárskej akosti 
Majiteľ odrody: Probstdorfer Saatzucht G.m.b.h
   
Prednosti :   Odporučenie :
 • osinatá, bieloklasá nenáročná odroda
 • výborná potravinárska kvalita  
 • vysoké hodnoty bielkovín  
 • vysoká odnožovacia schopnosť  
 • mimoriadne vysoké hodnoty lepku a pádového čísla
 • je ideálna do stredných a lepších pôd suchých oblastí
 • optimálny termín sejby je medzi 10.10 a 15.11
 • doporučený výsev: 180–200kg/ha
 • nepoliehavá, zdravá a skoro dozrievajúca odroda


L U K U L L U S  ( C1,C2 )

 
Rok registrácie : 8-9 – hodnotenie pekárskej akosti 
Majiteľ odrody : zas.Saatbau Linz Slovensko, Trnava
   
Prednosti :   Odporučenie :
 • kvalitná osinatá potravinárska odroda
 • úrodná stredne skorá odroda
 • dobrá odolnosť proti poliehaniu
 • dobrý zdravotný stav
 • odolnosť proti múčnatke a hrdziam
 • odporúčaný výsevok  300 – 400 zŕn /m² 
 • vhodná na pestovanie RVO a KVO
 • znáša aj neskorý výsev  od zač. októbra až do konca novembra

S U L T Á N  ( C1 ) 

 
Rok registrácie : 2008 7 - 8 – hodnotenie pekárskej akosti 
(pôvod: EBI x CWW95/26) Majiteľ odrody: Selgen a.s., Praha, CZ
   
Prednosti :   Odporučenie :
 • stabilná potravinárska odroda s dlhším steblom
 • nadpriemerný zdravotný stav
 • poloskorá výnosná odroda
 • vysoký obsah N - látok
 • vhodná pre pestovanie vo všetkých VO
 • znáša aj neskorý výsev a sejbu po obilninách
 • odporúča sa použitie morforegulátora


V  I O L A   ( C1 )

 
Rok registrácie : 2010 5 - 6  - hodnotenie pekárskej akosti
  Majiteľ odrody : Hordeum, s.r.o. Sladkovičovo
   
Prednosti :   Odporučenie :
 • dosahuje vysokú úrodu zrna
 • priemerná odolnosť proti poliehaniu
 • dobrá odolnosť proti vyzimovaniu
 •  skorá odroda, stredného vzrastu
 • vhodná na pestovanie v kukuričnej a repnej VO
 • odporučený výsevok je 4,5  MKS /ha
 • optimálna sejba  od 25.09. do 10.10.

 

 

RAŽ OZIMNÁ


D A N K O W S K I E D I A M E N T ( C )

 
Rok registrácie : Kvalita : dobrá kvalita zrna
Majiteľ odrody: Danko Hodowla Roslin Sp.Z o.o., Poľsko
   
Prednosti :   Odporučenie :
 • poloskorá odroda populačnej raže stredného vzrastu so stabilnými úrodami
 • má dobrú odnožovaciu schopnosť
 • odroda má veľmi dobrú pekárenskú kvalitu
 • dobrá odolnosť proti poliehaniu a vyzimovaniu
 • odroda sa vyznačuje vysokými úrodami a dobrou kvalitou zrna
 • vhodná pre všetky výrobné oblasti
 • nemá špecifické požiadavky na agrotechniku
 • nutnosť morenia proti plesni snežnej
 • odporúčaná sejba od 25.9. do 10.10.

 

TRITIKALE OZIMNÉ


B E N E T T O ( C1, C2) 

 
Rok registrácie : 2004  
Majiteľ odrody: Danko Hodowla Roslin, Choryň
   
Prednosti :   Odporučenie :
 • stredne skorá a úrodná odroda
 • vhodná do všetkých oblastí pestovania
 • má veľmi dobrý zdravotný stav
 • dobrá odolnosť voči poliehaniu
 • odporúčaný výsev je 4,0 mil. klíč. zŕn na ha
 • termín sejby je od 25.9. do 5.10.
 • nemá špeciálne požiadavky na agrotechniku
 • nutnosť morenia proti plesni snežnej

P L E T O M A X  ( C1 )

 
Rok registrácie : 2008  
Majiteľ odrody : CVRV Piešťany
   
Prednosti :   Odporučenie :
 • stredne skorá odroda, zimuvzdorná
 • odolná voči poliehaniu
 • má veľmi dobrý zdravotný stav
 • odporúčaný výsev je 4,5 mil. klíč. zŕn na ha
 • znáša aj neskoršiu sejbu
 • veľmi dobrá odnoživosť
 • vysoké úrody vo všetkých  výrobných oblastiach

 

JAČMEŇ OZIMNÝ


B A R C E L O N A  ( C1 )

 
Rok registrácie : 2004  
Majiteľ odrody: Limagrain CentralEurope Cereals Praha
Prednosti :   Odporučenie :
 • dvojradá, úrodná, poloneskorá odroda   
 • plastická odroda, vhodná do všetkých VO ozimného jačmeňa
 • výborný zdravotný stav
 • výborná odolnosť proti poliehaniu
 • výborná odolnosť proti múčnatke trávovej
 • nemá špecifické požiadavky na agrotechniku
 • optimálny termín sejby je posledná dekáda septembra.
 • nevyžaduje použitie morforegulátoru rastu
 • odporučený výsev je 4.0 až 4,5 mil. klíč. zŕn na ha

J U P    ( C1 )

 
Rok registrácie : 2009 Majiteľ odrody :Limagrain CentralEurope Cereals Praha
   
Prednosti :   Odporučenie :
 • najvýnosnejšia stredne skorá odroda
 • šesťradá odroda vhodná do všetkých oblastí  pestovania  ozimného jačmeňa
 • veľmi dobrá odolnosť proti plesni snežnej
 • vyhovujúca odolnosť proti poliehaniu
 • veľké zrno s vysokou HTZ
 • odolná voči vyzimovaniu
 • sejba v agrotech. lehote pre danú VO
 • odporučený výsev je 4 až 4,5mil.klíč. zŕn /ha
 • znáša pestovanie po obilnine
 • nevyžaduje použitie  morforegulátoru rastu

M A L W I N T A   ( C1 )        

 
Majiteľ odrody: Rapool Slovakia, s.r.o.  
   
Prednosti :   Odporučenie :
 • dvojradá, úrodná, stredne skorá odroda
 • sladovnícka odroda
 • výborná spracovateľská kvalita
 • dobrá odolnosť voči poliehaniu
 • dobrá stabilita stebla
 • vhodná do všetkých typov pôd
 • vhodná do všetkých klimatických oblastí pestovania ozimného jačmeňa
 • odporúčaný termín sejby: 25.9 - 10.10

 

Osivá sú morené nasledovnými prípravkami :

 • SCENIC 080 FS  ( dávka 1,0 l / t )      
 • RAXIL 060 FS ( dávka 0,5 l / t )
 • CELEST EXTRA 050 FS ( dávka 2,0 l / t )