Ponuka osív ...

Ponukový list osív - oziminy 2010.

 

PŠENICA OZIMNÁ ALANA, ANTONIUS, BALADA, BONITA, CAPO, JOSEF, KOŠÚTKA, SULAMIT, SULTÁN, VELDAVA, VENISTAR

RAŽ OZIMNÁ DANKOVSKÉ NOVÉ

TRITIKALE BENETTO, KITARO

JAČMEŇ OZ. ALISSA, MALWINTA

REPKA OZ. JESPER

Osivá sú morené nasledovnými prípravkami :                              

 • SCENIC 080 FS  ( dávka 1,0 l / t )
 • RAXIL 060 FS ( dávka 0,5 l / t )
 • CELEST EXTRA 050 FS ( dávka 2,0 l / t )      

Balenie osív je možné dohodnúť individuálne ( vrecia, big – bag).

 

PŠENICA OZIMNÁ

 

A L A N A ( C1,C2 ) 

 
Rok registrácie : 1997
(pôvod: HANA x MERCIA)
7 - hodnotenie pekárskej akosti
Majiteľ odrody: Selgen a.s., Praha, CZ
   
Prednosti :   Odporučenie :
 • poloneskorá potravinárska odroda
 • vysoká a stabilná pekárenská akosť
 • veľmi dobrá mrazuvzdornosť 
 • dobrá odolnosť k chorobám 
 • vysoká HTZ
 • vhodná pre pestovanie vo všetkých VO
 • odporúčaný výsev je 5 mil. klíč. zŕn na ha
 • menšia odolnosť k poliehaniu – nutný morforegulátor
 • vhodná aj na neskoré sejby

A N T O N I U S ( C1, C2)

 
Rok registrácie : 2005 8 - hodnotenie pekárskej akosti 
Majiteľ odrody: zast. Saatbau Linz Slovensko, Trnava
 
Prednosti :   Odporučenie :
 • vysoko kvalitná osinatá potravinárska odroda
 • dosahuje vysoké úrody
 • zrno má vysoký obsah bielkovín
 • lepok má vysokú kvalitu, hlavne ťažnosť
 • vhodná pre pestovanie vo všetkých VO
 • odporúčaný výsev je 330 – 420 zŕn na m2, to znamená cca 180kg/ha
 • pri intenzívnom pestovaní sa doporučuje použitie morforegulátorov
 • odroda vhodná na neskoršie sejby

B A L A D A ( C1, C2 ) 

 
Rok registrácie : 1999
(pôvod: HANA x VIGINTA x DANUBIA)
8 - hodnotenie pekárskej akosti 
Majiteľ: RAGT Czech s.r.o. Branišovice CZ
   
Prednosti :   Odporučenie :
 • má dobrý úrodový potenciál
 • má stabilnú potravinársku kvalitu
 • skorá odroda stredného vzrastu
 • dobrá odolnosť voči fuzariózam v klase
 • ošetrenie fungicídmi zabezpečí lepšiu kvalitu úrody
 • odporúčaný výsev je 4,5 mil. klíč. zŕn/ha
 • vhodná aj na neskoršie sejby
 • je vhodná pre pestovanie do všetkých VO
 • v intenzívnych podmienkach je možné pestovanie aj po obilninách

B O N I T A ( C1, C2 )

 
Rok registrácie : 2003 7 – hodnotenie pekárskej akosti 
Majiteľ odrody: Hordeum s.r.o., Sládkovičovo
   
Prednosti :   Odporučenie :
 • stredne skorá, nižšia osinatá odroda
 • výborná odnoživosť
 • dobrá odolnosť proti poliehaniu
 • veľmi dobrá odolnosť proti fuzarióze 
 • nenáročná plastická odroda
 • optimálna doba sejby je od 25.9. do 10.10.
 • znáša aj neskoršiu sejbu
 • odporučený výsev je 5 mil. klíč. zŕn/ha vo všetkých  výrobných oblastiach

C A P O ( C1, C2 )

 
Rok registrácie : 9 – hodnotenie pekárskej akosti 
Majiteľ odrody: Probstdorfer Saatzucht G.m.b.h
   
Prednosti :   Odporučenie :
 • vynikajúca pekárenská kvalita
 • osinatá, bieloklasá odroda s dlhým steblom
 • veľmi dobrá zimuvzdornosť
 • vysoká hustota rastlín na m2, výborná odnoživosť
 • intenzívny jarný štart
 • vhodná do suchých, chudobných podmienok
 • termín výsevu sa odporúča od 5.10. do 15.11. 
 • hustota výsevu 180 – 200 kg/ha

J O S E F ( C1, C2 )

 
Rok registrácie : 9 – hodnotenie pekárskej akosti 
Majiteľ odrody: Probstdorfer Saatzucht G.m.b.h
   
Prednosti :   Odporučenie :
 • osinatá, bieloklasá nenáročná odroda
 • výborná potravinárska kvalita  
 • vysoké hodnoty bielkovín  
 • vysoká odnožovacia schopnosť  
 • mimoriadne vysoké hodnoty lepku a pádového čísla
 • je ideálna do stredných a lepších pôd suchých oblastí
 • optimálny termín sejby je medzi 10.10 a 15.11
 • doporučený výsev: 180–200kg/ha
 • nepoliehavá, zdravá a skoro dozrievajúca odroda

K O Š Ú T K A ( C1 )

 
Rok registrácie : 1981 7 - 8 – hodnotenie pekárskej akosti 
Majiteľ odrody: Hordeum s.r.o., Sládkovičovo
   
Prednosti :   Odporučenie :
 • kvalitná potravinárska pšenica
 • veľmi skorá osinatá odroda s krátkym steblom 
 • dobre znáša neskorší výsev 
 • vhodná na lokality, kde bývajú porasty poškodzované lesnou zverou
 • odolná proti vymŕzaniu
 • tolerantná proti suchu, výborná odnoživosť
 • optimálna doba sejby je od 1.10. do 15.10.
 • odporúčaný výsev je 4-5 mil. klíč. zŕn na ha
 • vhodná na pestovanie vo všetkých VO

S U L A M I T ( C1 )

 
Rok registrácie : 2004 8 – hodnotenie pekárskej akosti 
  Majiteľ odrody: Selgen a.s., Praha, CZ
   
Prednosti :   Odporučenie :
 • špičková potravinárska poloskorá odroda
 • vysoká odolnosť proti poliehaniu
 • odolnosť voči prerastaniu zrna v klase
 • odolnosť proti vyzimovaniu
 • vhodná do repnej ale aj do ostatných VO
 • znáša aj neskorý výsev
 • nie je citlivá na predplodinu 

S U L T Á N  ( C1 ) 

 
Rok registrácie : 2008 7 - 8 – hodnotenie pekárskej akosti 
(pôvod: EBI x CWW95/26) Majiteľ odrody: Selgen a.s., Praha, CZ
   
Prednosti :   Odporučenie :
 • stabilná potravinárska odroda s dlhším steblom
 • nadpriemerný zdravotný stav
 • poloskorá výnosná odroda
 • vysoký obsah N - látok
 • vhodná pre pestovanie vo všetkých VO
 • znáša aj neskorý výsev a sejbu po obilninách
 • odporúča sa použitie morforegulátora

V E L D A V A ( C1 )

 
Rok registrácie : 2005 kŕmna odroda 
  Majiteľ odrody: SCPV, Piešťany
   
Prednosti :   Odporučenie :
 • dosahuje vysokú úrodu zrna
 • vysoká odolnosť proti poliehaniu
 • veľké zrno, silná v nohách
 • dobrá odolnosť proti vyzimovaniu
 • stredne skorá odroda
 • vhodná na pestovanie vo všetkých VO
 • odporučený výsevok je od 4,5 do 5,0 MKS na ha
 • sejba v prvej polovici agrotech. termínu
 • po lepších predplodinách dosahuje výborné úrody 
 • v období kvitnutia vyžaduje ošetrenie proti fuzáriám

V E N I S T A R ( C2 )

 
Rok registrácie : 1998 kŕmna odroda
(pôvod: BLAVA x BARBARA) Majiteľ odrody: SCPV, Piešťany
   
Prednosti :   Odporučenie :
 • stredne skorá, nižšia, osinkatá, úrodná odroda 
 • má vysokú úrodovú stabilitu spojenú so suchovzdornosťou
 • dobrá odolnosť proti vyzimovaniu a proti chorobám
 • odolnosť na hrdzu pšeničnú
 • optimálna doba sejby je od 25.9. do 10.10.
 • odporučený výsevok : 4,5 mil. klíč. zŕn na ha v KVO
 • môže sa pestovať aj po horšej predplodine
 • dosahuje dobré úrody aj v suchších ročníkoch

 

RAŽ OZIMNÁ


D A N K O V S K É   N O V É ( C ) 

 
Rok registrácie : 1977 Kvalita : dobrá kvalita zrna
Majiteľ odrody: Danko Hodowla Roslin, Choryň
   
Prednosti :   Odporučenie :
 • dáva dobré a stabilné úrody
 • má dobrý zdravotný stav
 • stredne skorá odroda, výška porastu je stredná
 • zrno je stredne veľké, sivozelené
 • dobrá odolnosť proti poliehaniu a vyzimovaniu
 • odroda výborne odnožuje
 • vhodná pre všetky výrobné oblasti
 • nemá špecifické požiadavky na agrotechniku
 • odroda má výbornú pekárenskú kvalitu
 • nutnosť morenia proti plesni snežnej
 • odporúčaná sejba od 25.9 - 10.10

 

TRITIKALE OZIMNÉ


B E N E T T O ( C1, C2) 

 
Rok registrácie : 2004  
Majiteľ odrody: Danko Hodowla Roslin, Choryň
   
Prednosti :   Odporučenie :
 • stredne skorá a úrodná odroda
 • vhodná do všetkých oblastí pestovania
 • má veľmi dobrý zdravotný stav
 • dobrá odolnosť voči poliehaniu
 • odporúčaný výsev je 4,0 mil. klíč. zŕn na ha
 • termín sejby je od 25.9. do 5.10.
 • nemá špeciálne požiadavky na agrotechniku
 • nutnosť morenia proti plesni snežnej

K I T A R O ( C1 )

 
Rok registrácie : 2002  
Majiteľ odrody: Danko Hodowla Roslin, Choryň
   
Prednosti :   Odporučenie :
 • skorá, nižšia a úrodná odroda   
 • vhodná do všetkých oblastí pestovania
 • má veľmi dobrý zdravotný stav 
 • odporúčaný výsev je 4,0 mil. klíč. zŕn na ha
 • termín sejby je od 25.9. do 5.10.
 • nemá špeciálne požiadavky na agrotechniku
 • nutnosť morenia proti plesni snežnej

 

JAČMEŇ OZIMNÝ


A L I S S A ( C1 )

 
Rok registrácie : 1996 Majiteľ odrody: Selgen a.s., Praha, CZ
   
Prednosti :   Odporučenie :
 • výnosná šesťradová odroda    
 • je vhodná do všetkých oblastí pestovania ozimného jačmeňa
 • vhodná aj k neskoršej sejbe
 • vyhovujúca odolnosť proti poliehaniu a vyzimovaniu 
 • nemá špecifické požiadavky na agrotechniku
 • optimálny termín sejby je v KVO medzi 20. – 5.10., vo vyšších polohách do 20.9.
 • odporučený výsev je 3,5 až 4 mil. klíč. zŕn na ha
 • znáša pestovanie po obilnine
 • nevyžaduje morforegulátory

M A L W I N T A   ( C1 )        

 
Majiteľ odrody: Saaten union, Isernhagen  
   
Prednosti :   Odporučenie :
 • úrodná, stredne skorá sladovnícka odroda
 • výborná spracovateľská kvalita
 • dobrá odolnosť voči poliehaniu
 • dobrá stabilita stebla
 • vhodná do všetkých typov pôd
 • vhodná do všetkých klimatických oblastí pestovania ozimného jačmeňa
 • odporúčaný termín sejby: 25.9 - 10.10

 

REPKA OL. OZIMNÁ


J E S P E R ( C )

 
Rok povolenia : 2000  Kvalita : tradičná odroda typu „00“
Majiteľ odrody: Limagrain Central Europe Cereals, Praha
   
Prednosti :   Odporučenie :
 • minimálny obsah KE
 • veľmi nízky obsah glukosinolátov
 • priaznivý pomer medzi obsahom kyseliny linolovej a linolenovej
 • poloskorá, vysoko výnosná odroda
 • dobrá regenerácia po zimných mrazoch a veľmi dobrá rýchlosť jarného rastu
 • odroda je prispôsobivá pôdnym a klimatickým podmienkam
 • nemá špeciálne požiadavky na agrotechniku
 • doporučený výsev je 600 až 800 tis. klíč. sem./ha
 • optimálny počet prezimovaných rastlín je 50 – 60
 • hnojenie dusíkom pred sejbou max. 30 kg na 1 ha
 • citlivosť na registrované pesticídy nebola zistená

 

Osivá sú morené nasledovnými prípravkami :

 • SCENIC 080 FS  ( dávka 1,0 l / t )      
 • RAXIL 060 FS ( dávka 0,5 l / t )
 • CELEST EXTRA 050 FS ( dávka 2,0 l / t )