Ponuka osív ...

V našej ponuke nájdete nasledovné druhy a odrody jarín pre sezónu 2014.

 

Jačmeň jarný :     KANGOO - nosná odroda sladovníckeho jačmeňa
  SLADAR - úrodný sladovnícky jačmeň
  PRIBINA - úrodný kŕmny jačmeň

Pšenica jarná :  GRANNY -  osinatá potravinárska pšenica

Ovos siaty :  ZVOLEN - úrodná odroda ovsa

Hrach siaty : TERNO -  úponkový, žltosemenný hrach

Peluška : RHEA - univerzálna skorá peluška

 


J A Č M E Ň   J A R N Ý  –  S L A D A R ( C1 )

 
Rok povolenia : 2009        Úrodná sladovnícka odroda
   
Prednosti :   Odporučenie :
 • úrodná, skorá sladovnícka odroda            
 • vysoká výťažnosť predného zrna
 • dobrá odolnosť proti poliehaniu
 • • Mlo odolnosť proti múčnatke trávovej
 • dosahuje vysoké úrody vo všetkých výrob. oblastiach
 • nemá špeciálne požiadavky na agrotechniku
 • odporúčaný výsev je 3,5 – 4,5 mil. klíč. zŕn
 • vysoké a stabilné úrody vo všetkých VO, dávajú možnosť pestovania na kŕmne účely

J A Č M E Ň   J A R N Ý  – P R I B I N A ( C1 )

 
Rok povolenia : 2005 Úrodná kŕmna odroda
   
Prednosti :   Odporučenie :
 • úrodná, skorá kŕmna odroda 
 • vysoká výťažnosť predného zrna
 • dobrá odolnosť proti poliehaniu
 • má vysokú HTZ
 • dosahuje vysoké úrody vo všetkých výrob. oblastiach
 • nemá špeciálne požiadavky na agrotechniku
 • odporúčaný výsev je 3,5 – 4,5 mil. klíč. zŕn
 • je možné ho zaradiť aj po horších predplodinách

J A Č M E Ň   J A R N Ý  – K A N G O O  ( C1,C2 )

 
Rok povolenia : 2009        Výberové sladovnícke ohodnotenie – USK 7,4
   
Prednosti :   Odporučenie :
 • plastická odroda, so stredným odnožovaním
 • stredne neskorá odroda s dobrou odolnosťou proti poliehaniu
 • má dobrý zdravotný stav, vrátane dobrej odolnosti proti rynchospóriovej škvrnitosti,  hrdzi jačmennej a múčnatke trávovej
 • má vysokú výťažnosť predného zrna
 • dosahuje stabilné vysoké úrody zrna vo všetkých VO
 • doporučuje sa fungicídné ošetrenie
 • – odporúčaný výsev: KVO 3,5 – 4,0 mil. klíč. zŕn na ha; RVO 3,5 mil. klíč. zŕn na ha; ZVO 4,0 – 4,5 mil. klíč. zŕn na ha

P Š E N I C A   J A R N Á – G R A N N Y ( C1 )

 
Rok povolenia : 2004       Kvalita : štandardná potravinárska odroda
   
Prednosti :   Odporučenie :
 • poloskorá osinatá odroda
 • má vysokú hodnotu objemovej hmotnosti
 • stredná odnožovacia schopnosť
 • dobrá odolnosť k poliehaniu / kratšie steblo /
 • odroda je vhodná do všetkých výrobných oblastí
 • termín výsevu, čo najskôr na jar, znáša aj výsev do vlhkej a chladnejšej pôdy
 • výsev sa odporúča 4,0 – 4,5 mil. klíč. zŕn na ha


O V O S   S I A T Y   –    Z V O L E N   ( C1 )

 
Rok povolenia : 1997       Kvalita : vhodná na potravinárske účely
   
Prednosti :   Odporučenie :
 • je to skorá, plevnatá, žltozrnná odroda
 • má dobrý zdravotný stav
 • vyniká vysokou HTZ a objemovou hmotnosťou
 • odroda poskytuje vysoké úrody
 • odroda vyžaduje dobre pripravené pôdy, dostatok vlahy
 • nevyhovujú jej zamokrené, zlievavé a suché pôdy
 • vhodná je skorá sejba, odporúčaný výsev v RVO je 4,0 mil. a v ostatných oblastiach 5,0 mil. klíč. zŕn na ha

H R A C H   S I A T Y   –    T E R N O    ( C2 )

 
Rok povolenia : 2004   Kvalita : úponkový
   
Prednosti :   Odporučenie :
 • stredne skorá, úrodná odroda
 • má veľmi dobrú odolnosť proti poliehaniu
 • semeno je veľké a žlté
 • odroda poskytuje vysoké úrody semena
 • vyšší intermediárný rast
 • využiteľná na potravinárske aj krmovinárske účely
 • odolnosť ku komplexu koreňových a krčkových chorôb
 • vhodná je skorá sejba, odporúčaný výsev je 1,0 mil. klíč. zŕn na ha ( 280 – 300 kg )


P E L U Š K A  –  R H E A    ( C1 )

 
Rok povolenia : 1996       Kvalita : univerzálny typ
   
Prednosti :   Odporučenie :
 • skorá jarná peluška, vysokého vzrastu
 • je vhodná pre pestovanie na zelené kŕmenie ako aj ako medziplodina
 • veľmi vysoká úroda semena
 • intenzívna odroda s dobrou odolnosťou proti suchu
 • na pestovanie pre hmotu jej vyhovujú všetky výrob. oblasti
 • odporúčaný výsev pre použitie na zelenú hmotu je 1,2 až 1,3 mil. klíč. zŕn na ha
 • odroda je tolerantná k používaným herbicídom

 

Osivá sú morené nasledovnými moridlami :

 • jačmeň jarný - LAMARDOR 0,2 l/t + Peridiam Eco Red 1,5 l/t
 • pšenica jarná - RAXIL 060 FS 0,5 l/t
 • • hrach siaty, peluška, sója fazuľová - VITAVAX 2000 2,5 l/t
Balenie osív je realizované do veľkoobjemových vakov (Big – bag ) po 800 - 1000 kg, prípadne podľa požiadaviek odberateľa aj 500 kg veľkoobjemové vaky. Alebo do POP vriec po 40 – 50 kg.