Ponuka osív ...

V našej ponuke nájdete odrody:

Ponúkame nasledovné druhy tráv a ďatelinovín:

 • mätonoh jednoročný                       
 • mätonoh mnohokvetý taliansky     
 • mätonoh hybridný                
 • mätonoh trváci                               
 • medzirodový hybrid
 • kostrava trsteníkovitá
 • kostrava červená
 • timotejka lúčna                      
 • ďatelina lúčna 2n
 • ďatelina lúčna 4n
 • ďatelina plazivá                              
 • lucerna siata                                         

Podľa objednávky resp. požiadaviek odberateľa namiešame nasledovné trávne zmesi:

 • pasienková
 • lúčna krátkodobá
 • lúčna dlhodobá
 • ďatelinovo – trávna