O Našej Firme...

Sme radi, že Vám môžeme predstaviť našu spoločnosť, ktorá pôsobí v oblasti poľnohospodárskej výroby už od roku 1992 a zaoberá sa okrem klasickej rastlinnej výroby a chovu hovädzieho dobytka ( dojníc ) aj výrobou osív obilnín, olejnín, strukovín a tráv.

Naša spoločnosť hospodári na výmere 2775 ha poľnohospodárskej pôdy, najdôležitejšia je samozrejme výroba krmovín pre chov hovädzieho dobytka a výroba osív pre obchodný úsek.

Živočíšna výroba sa špecializuje na chov hovädzieho dobytka – dojníc a teda na výrobu mlieka, farma dojníc spĺňa všetky kritériá noriem EÚ.

Výroba osív a ich predaj je hlavnou náplňou obchodného úseku, čo zahŕňa čistenie, certifikáciu osív a následne ich morenie egalizácia a adjustácia.

Na tejto stránke nájdete aktuálnu ponuku osív našej spoločnosti, ako aj ostatné potrebné informácie, budeme radi ak nás v prípade záujmu kontaktujete