Kontakt - vedenie spoločnosti ...

predseda predstavenstva :

Ing. Miroslav Juríček
tel.: 047 / 56 66 237
fax: 047 / 56 66 322
mail : juricek@rsbottovo.sk

 

ekonomický úsek : 

Božena Jánošíková - ekonómka
tel.: 047 / 56 66 237
fax:047 / 56 66 322
mail : janosikova@rsbottovo.sk

Eva Murányiová, Anna Klimentová – účtovníctvo a mzdy
tel.: 047 / 56 66 237
fax:047 / 56 66 322
mail : kontakt@rsbottovo.sk

 

obchodný úsek :

Ing. Roman Kostovič – riaditeľ obchodného úseku
tel.: 047 / 56 66 238
fax:047 / 56 66 238
mail : rsbottovo@rsbottovo.sk

Ing. Marcela Vajdová
tel.: 047 / 56 66 238
fax:047 / 56 66 238
mail : vajdova@rsbottovo.sk

Mária Maliarová  - sklad a fakturácia
tel.: 047 / 56 66 238
fax:047 / 56 66 238
mail : maliarova@rsbottovo.sk

 

úsek ŽV :

Ing. Róbert Mihályi- hlavný zootechnik  
Ľudmila Kolesárová
tel.: 047 / 56 66 237
fax:047 / 56 66 322
mail : kolesarova@rsbottovo.sk

 

úsek RV :

Ing. Ladislav Figei – hlavný agronóm
Ing. Martin Markotán – správa nájomných zmlúv
tel.: 047 / 56 66 237
fax:047 / 56 66 322
mail : markotan@rsbottovo.sk

 

mechanizačný úsek :

Ing. Aleš Jablonský – hlavný mechanizátor
Mgr. Radoslav Škrabák – MTZ
tel.: 047 / 56 66 237
fax:047 / 56 66 238
mail : jablonsky@rsbottovo.sk
mail : skrabak@rsbottovo.sk