Kontakty...

Roľnícka spoločnosť a.s.
980 41 Bottovo 154
OR OS B. Bystrica, oddiel sa, č. vložky 152/S
IČO : 315 807 00
IČ DPH : SK2020463269

tel.:

  • 047 / 56 66 237
  • 047 / 56 66 334

fax :  047 / 56 66 322

e-mail : kontakt@rsbottovo.sk